"Клінічна нейропсихологія: дитяча та доросла" Дистанційний курс.

Модуль 3

1 лекція: Чабан О.С.

  • Нейропсихологія мовлення. Нейропсихологічне обстеження функцій мови.

2 лекція: Гуменюк М.М.

  • Афазії. Проблема класифікації. Форми афазії.
  • Діагностика та корекційно-відновлювальні підходи.

3 лекція: Гуменюк М.М.

  • Порушення мовного розвитку. Алалії. Клініка, етіологія, діагностика.
  • Специфіка корекційної роботи. Відео-матеріали.
  • Мозкові механізми придбання письма і читання. Види діслексій та дісграфій.
  • Заїкання. Клініка та класифікація. Причини і механізми розвитку заїкання.
  • Специфіка корекційної роботи.

4 лекція: Чабан О.С.

  • Нейропсихологія нейродегенеративних хвороб (на прикладі хвороби Альцгеймера): між біологією та соціумом.