"Клінічна нейропсихологія: дитяча та доросла" Дистанційний курс.

Модуль 1

Модуль 1. Нейропсихологія норми.

1 лекція: професор Чабан Олег Сазонтович

 • Нейропсихологія. Загальна уява. Історія.
 • Нейропсихологія в ряді NEUROSCIENCE.

2 лекція: Гуменюк М.М.

 • Особливості локалізації ВПФ у дітей та дорослих.
 • Наукова школа сучасної нейропсихології.
 • Як нейропсихологія пов’язана с іншими науками? Понятійний апарат та методологія.
 • Поняття гнозису та праксису. Нейродинаміка.
 • Мислення та свідомість. Пам’ять. Емоції. Афект. Воля.
 • Нейропсихологія розвитку дитини.

3 лекція: Чабан О.С.

 • Нейропсихологія соціального та індивідуального мозку.

4 лекція: Гуменюк М.М.

 • Мозкова організація вищих психічних функцій.
 • Поля мозку. Симптом. Синдром. Фактор. Блоки мозку.
 • Півкулі мозку і міжпівкульна взаємодія.
 • Роль підкоркової області в реалізації вищих психічних функцій (ВПФ).
 • Кровопостачання мозку.