"Клінічна нейропсихологія: дитяча та доросла" Дистанційний курс.

Курс

Дистанційний курс “Клінічна нейропсихологія”.

 

Модуль 1. Нейропсихологія норми.

Докладніше

1 лекція (3 години): 

 • Нейропсихологія. Загальна уява. Історія.
 • Нейропсихологія в ряді NEUROSCIENCE.

2 лекція (3 години):

 • Особливості локалізації ВПФ у дітей та дорослих.
 • Наукова школа сучасної нейропсихології.
 • Як нейропсихологія зв’язана с іншими науками? Понятійний апарат та методологія.
 • Поняття гнозису та його види. Поняття праксису та його види. Нейродинаміка.
 • Мислення та свідомість. Пам’ять та її види. Емоції. Афект. Воля.
 • Нейропсихологія розвитку дитини.

3 лекція (4 години):

Мозгова організація вищих психічних функцій. Поля мозку. Симптом. Синдром. Фактор. Блоки мозку. Півкулі мозку і міжпівкульна взаємодія. Провідні шляхи головного мозку. Горизонтальна і вертикальна організація мозку. Анатомічна і функціональна диференціація мозку. Роль підкоркової області в реалізації вищих психічних функцій (ВПФ). Кровопостачання мозку.

4 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія соціального та індивідуального мозку.

Модуль 2. Нейропсихологія порушень вищих психічних функцій.

Докладніше

1 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія базальних програмуючих емоцій: тривога, вина, сором.

2 лекція (4 години):

 • Види порушень локальних функцій вищої психічної діяльності: агнозії та апраксії.
 • Синдроми функціональної несформованості. Міжпівкульна асиметрія.
 • Причини і специфіка захворювань нервової системи у дитячому віці. Стигми.

3 лекція (4 години):

 • Види порушень глобальних функцій вищої психічної діяльності: увага, пам’ять, мислення. Лобові синдроми.
 • Особливості дослідження порушень психічних функцій у дитячому віці.

4 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія болю.

Модуль 3. Порушення мови у дітей та дорослих.

Докладніше

1 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія мови та мовлення. Нейропсихологічне обстеження функцій мови. 3 години.

2 лекція (4 години):

 • Афазії. Проблема класифікації. Форми афазії.
 • Діагностика та корекційно-відновлювальні підходи.

3 лекція (4 години):

 • Порушення мовного розвитку. Алалії. Клініка, етіологія, діагностика.
 • Специфіка корекційної роботи. Відео-матеріали.
 • Мозкові механізми придбання письма і читання. Види діслексій та дісграфій.
 • Заїкання. Клініка та класифікація. Причини і механізми розвитку заїкання.
 • Специфіка корекційної роботи.

4 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія нейродегенеративних хвороб (на прикладі хвороби Альцгеймера): між біологією та соціумом.

Модуль 4. Нейропсихологічна діагностика.

Докладніше

1 лекція (3 години):

 • Відео реального пацієнта: нейропсихологічна діагностика.

2 лекція (4 години):

 • Організація та ключові моменти нейропсихологічного обстеження дітей.
 • Вимоги до процедури і методів нейропсихологічної діагностики.
 • Принцип збору анамнезу у батьків. Гетерохронія розвитку психічних функцій. Діагностичні матеріали.
 • Нейропсихологічне дослідження кінетичного і кінестетичного праксису, нейродинаміки.
 • Відео діагностичних проб.

3 лекція (4 години):

 • Нейропсихологічне дослідження зорового, слухового, тактильного гнозису та просторових уявлень у дітей.
 • Відео діагностичних проб.
 • Якісна інтерпретація і кількісна оцінка результатів нейропсихологічного обстеження.
 • Діагностичні матеріали. Відео діагностичних проб.

4 лекція (3 години):

 • Мозкова організація пам’яті.
 • Нейропсихологічне дослідження пам’яті. Якісна інтерпретація і кількісна оцінка результатів нейропсихологічного обстеження.
 • Діагностичні матеріали. Відео діагностичних проб.
 • Принципи написання нейропсихологічного висновку за результатами діагностики.

Модуль 5. Нейропсихологічна корекція і реабілітація. Фармакологія.

Докладніше

1 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія та психотропні препарати Частина 1: Нейронауки про основні психічні розлади: мішені психофармакотерапії.

2 лекція (4 години):

 • Методи нейропсихологічної корекції: зорового, слухового і тактильного гнозису, кінетичного і кінестетичного праксису, нейродинаміки, конструктивної діяльності, просторових уявлень, пам’яті та уваги.
 • Види та напрямки корекційно-розвиваючої роботи з дітьми.
 • Відео нейрокорекційних вправ.

3 лекція (4 години):

 • Нейропсихологічний підхід до розвитку та навчанню ліворуких дітей.
 • Мозкова організація письма та читання. Нейрокорекція дисграфії та дислексії. Спрямованість корекційної роботи.
 • Акалькулії та її види. Напрямки корекційної роботи.
 • Специфіка нейропсихологічної корекції в підлітковому віці.
 • Комп’ютерні нейрокорекційні програми.

4 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія та психотропні препарати Частина 2: Психотропні засоби (медикаменти, лікарські засоби).

Модуль 6. Діагностика і нейропсихологічна корекція СДУГ, аутизму, шизофренії та розумової відсталості у дітей.

Докладніше

1 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія: шизофренія, аутизм.

2 лекція (3 години):

 • Порушення психічного розвитку у дітей (аутизм, шизофренія, розумова відсталість). Диференціальна діагностика.
 • Специфіка нейродіагностики і підбору методичного матеріалу. Прийоми сенсорної інтеграції в нейрокорекції.
 • Роль сімейної системи в нейрокорекційній роботі з дітьми, які мають психічні порушення.

3 лекція (3 години):

 • Генетичні синдроми. Критерії прогнозу.
 • Нейропсихологічна діагностика та корекція СДУГ.

4 лекція (3 години):

 • Нейропсихологія майбутнього.

Х

Х

Слухачам курсу пропонується професійна література:
 • з основ нейропсихології та дитячої нейропсихології,
 • нейропсихологічні альбоми,
 • алгоритми і методи розвитку вищих психічних функцій (протоколи та схеми обстеження),
 • зразки написання нейропсихологічних заключень,
 • ефективні батареї методів корекції та розвитку дитини.
Х

Зареєструватися хххх Оплатити

х

Після закінчення курсу (6 модулів) та складання заліку видається сертифікат.

Х

Вимоги до заліку:

 • Провести нейропсихологічне дослідження дитини та написати нейропсихологічне заключення.
 • Протокол обстеження і заключення треба відправити на електронну пошту

х

Оплата курсу:

 • 3000 грн – один модуль (4 лекції).
 • Оплата повинна пройти до початку модуля.
 • При оплаті всіх модулів одночасно – знижка 10% (16.200)

Вимоги до студентів: вища освіта (медична, психологічна, педагогічна), підтверджена дипломом.

Х

Зареєструватися хххх Оплатити