"Клінічна нейропсихологія: дитяча та доросла" Дистанційний курс.

Договір публічної оферти

Публічний Договір оферта про надання послуги навчання

Даний договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) і містить всі істотні умови з надання послуг навчання. Перелік послуг навчання викладено на сайті https://neuropsychology.com.ua/
У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно – Сторонами цього договору.
У зв’язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст дійсної публічної оферти і ознайомтеся з прейскурантом послуг, викладеним на сайті Виконавця. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.
1. Загальні поняття
1.1. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 3.4 цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.
1.2. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним договором оферти.
1.3. Виконавець – Адміністрація сайту https://neuropsychology.com.ua/
1.4. Договір оферти – договір між Виконавцем і Замовником на надання послуг навчання, який полягає у вигляді акцепту оферти.
1.5. Прейскурант – діючий систематизований перелік послуг навчання Виконавця з цінами, що публікується на Інтернет-ресурсі за адресою: https://neuropsychology.com.ua/
2. Предмет договору
2.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг навчання відповідно до вибраного курсу навчання, умовами даної оферти і поточними прейскурантом послуг Виконавця.
2.2. Перелік послуг, що надаються наведено на Інтернет-ресурсі за адресою: https://neuropsychology.com.ua/
Виконавець має право в будь-який момент змінювати Прейскурант і умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі за адресою: https://neuropsychology.com.ua/ не менше ніж за три дня до їх введення в дію.
3. Порядок надання та оплати послуг
3.1. Надання послуг навчання надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.
Програмою курсу може бути передбачена поетапна оплата, розстрочка / передоплата курсу.
У разі відмови Замовника від навчання, а так само нез’явлення на заняття внесена передоплата Замовнику не повертається.
3.2. Ознайомившись з прейскурантом послуг Виконавця і текстом цієї публічної оферти, Замовник формує на сайті електронну заявку.
3.3. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги в електронному вигляді.
3.4. Замовник перераховує грошові кошти на розрахунковий рахунок Виконавця через онлайн платіжну систему на сайті, або вносить готівкові кошти в касу Виконавця.
3.5. Договір Пропоновані можливості вступає в силу після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або оплати в касу Виконавця.
3.6. З моменту акцепту оферти Виконавець забезпечує надання послуг навчання Замовнику в терміни, встановлені обраним Замовником курсом навчання.
4. Права і обов’язки сторін, відповідальність
4.1. Виконавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне та безперебійне надання послуг Замовнику у відповідності з обраним курсом навчання та прейскурантом послуг.
4.2. Замовник проходить навчання в домовлені терміни, отримуючи доступ до всіх інструментів навчання, обумовленим в реченні послуги.
4.3. Замовник не має права копіювати і / або поширювати будь-яким способом матеріали сайту, курсів, уроків.
При спробах, або випадках незаконних дій з боку Замовника, Виконавець має право відмовити Замовнику в навчанні, попередньо попередивши про це, а також залучити Замовника до відповідальності, в установленому законодавством порядку, за незаконне копіювання та розповсюдження матеріалів.
4.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп’ютерної мережі , страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і неподконтр Патерналізм Виконавцю.
4.5. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов’язується зробити повернення грошових коштів, сплачених Замовником. В інших випадках повернення грошових коштів не проводиться.
4.6. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по публічній оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5. Прикінцеві положення
5.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.
5.2. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, або у зв’язку з ним, Виконавець і Замовник вживуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів Сторін. Термін розгляду претензії – 14 (чотирнадцять) робочих днів.
5.3. У разі неможливості врегулювання можливих суперечок за цим Договором або в зв’язку з ним шляхом переговорів, такі спори повинні бути розглянуті відповідно до чинного законодавства України.

 

Х

Якщо Вас зацікавив курс “Клінічна нейропсихологія”, реєструйтеся на нього натиснувши на кнопку нижче.

е

Зареєструватися